ELEKTRONIKA PETRŮ

Digitální regulátor teploty DRT20

základní popis

Popis ovládání

ŽLUTÁ SVÍTIVKA označená SP1,2,3 - indikuje stav sepnutí kontaktu SP1,2,3.

LED svítí - kontakt SP1,2,3 je sepnutý (čerpadlo je zapnuté)

ZELENÉ SVÍTIVKY označené jako T0,T1, T2 a T3 indikují, jakou teplotu právě zobrazuje displej (zelená LED svítí)

TLAČÍTKO q (vlevo dole) má dvě funkce:

TLAČÍTKA 5 a 6 (vedle displeje)nemají v základním stavu regulátoru žádnou funkci.

V režimu NASTAVENÍ REGULÁTORU slouží ke změně nastavovaných hodnot:

Po 4 min.od posledního stisku tlačítka se displej vrátí do základ. nastavení, to je zobrazení teploty kolektoru T0.

Regulace pracuje s desetinami °C, ale protože údaj o teplotě má jen informativní charakter, je teplota, zobra­zovaná displejem, zaokrouhlena na celé °C.

Základní charakteristika

Přístroj k regulování solárních a ostatních topných systémů v rozsahu teplot -30 °C až +120°C.

Je konstruován k montáži do rozvodnice na lištu DIN, zabírá šířku čtyř modulů.

Snímače jsou zality do poniklovaných měděných pouzder vnější průměr 6,8mm x 26 mm a dodávány ve dvou provedeních:

Rozvody od teplotních snímačů k regulátoru musí být provedeny stíněnými kabely - doporučujeme kabely SYKFY 2x2x0,5. Maximální délka kabelu od čidla musí být do 50m.

Pracovní prostředí a skladovací podmínky

Třída ochrany: spotřebič třídy II.

Montáž jen ve vnitřních prostorách s teplotou +5°C až 40°C. Vlhkost vzduchu max. 80% při teplotě 30°C. Stupeň znečistění 1.

DRT20 dodáváme v těchto verzích

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 04 - měření teplot

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 12 - diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 23 - diferenční regulátor teploty pro dva tepelné spotřebiče

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 24 - diferenční regulátor teploty pro dva tepelné spotřebiče ze dvou zdrojů tepla

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 32 - regulátor pro řízení elektrokotle

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 33 - PID regulátor pro temperování primárního okruhu kotlů

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 33aku - regulátor pro řízení kotlového okruhu a nabíjení akumulační nádrže

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 34 - diferenční regulátor teploty pro tři tepelné spotřebiče

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 34T1 - diferenční regulátor teploty dvou tepelných spotřebičů a jednoho termostatu

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 34T2 - diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče a dva termostaty

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 34T3 - tři samostatné termostaty

Jsme připraveni vytvořit podle Vašich požadavků nové programové verze.

Pro všechny verze regulátorů pro solární systémy platí

Havarijní provoz - při překročení teploty T0 nad 100°C zapnou všechny spotřebiče nastavené na automatický provoz bez ohledu na okamžitý stav regulace. K přechodu do normální regulace dojde až po poklesu T0 pod 98 °C.

Při závadě teplotního snímače nebo vedení k němu zelená LED s jeho označením rychle bliká a na displeji se u tohoto čidla místo zobrazené teploty objeví 00 (na rozdíl od teploty 0°C, kdy svítí jen jedna nula). Tepelný spotřebič s vadným snímačem, pokud je v automatickém provozu, zůstává vypnutý a lze ho ovládat jen ručně o=0(1).

V případě závady čidla na kolektoru přejde regulace do HAVARIJNÍHO PROVOZU.

Servisní funkce

SIMULACE - slouží k předvedení přístoje nebo ke kontrole činnosti celé regulované soustavy při nízkých teplotách na zdroji tepla (sluneční kolektor nebo akumulační nádrž). Přístroj v této funkci simuluje teplotu zdroje 50°C.

RYCHLÉ OVLÁDÁNÍ - používá se při funkčních zkouškách akčních členů nebo při odvzdušňování soustavy. Pomocí třech tlačítek se zapínají a vypínají spotřebiče.

S každých přístrojem pro dodávanou verzi obdržíte:

Záruka 24 měsíců od data ve výrobním čísle (za dodržení podmínek uvedených v POKYNECH PRO MONTÁŽ)

Elektronika Petrů - webové stránky. Copyright © Vladimír Vondruš, 2007-2011. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, copyright © Vladimír Vondruš 2006-2011. Kontakt na autora: blog, e-mail: mosra@centrum.cz.