ELEKTRONIKA PETRŮ

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 23

diferenční regulátor teploty pro dva tepelné spotřebiče

Regulátor má program pro dvě varianty ovládání topného systému:

  1. pomocí dvou oběhových čerpadel (pro každý spotřebič jedno)
  2. pomocí jednoho oběhového čerpadla a přestavitelného elektroventilu

Montážní firma si podle zvolené varianty nastaví (před uvedením do provozu) v regulátoru propojku a tím je výběr regulace proveden (viz pokyny pro montáž).

Popis regulace pro variantu se dvěma oběhovými čerpadly

Teplotní snímač T0 měří teplotu zdroje tepla (např. slunečního kolektoru). Snímače T1,T2 měří teplotu v regulovaných tepelných spotřebičích SP1, SP2. Pokud je zvolen automatický provoz, pak se regulátor chová jako diferenční.

Automatický provoz bez priorit

Zvýší-li se teplota T0 ve zdroji tepla o nastavenou diferenci nad teplotu T1 (T2), pak zapne oběhové čerpadlo a spotřebič SP1(SP2) se začne ohřívat. Ohřev probíhá do doby než SP1 (SP2) dosáhne maximální (požadované) teploty nebo do té doby, kdy rozdíl teploty T0 a teploty T1(T2) poklesne pod nastavenou teplotní diferenci.

Regulace teploty na rozhraní těchto stavů pak probíhá ještě podle teplotního driftu, který je pevně naprogramován na 1°C a jehož úkolem je zabránit rozkmitání regulované soustavy.

Automatický provoz s prioritou (jeden spotřebič má P=1)

Spotřebič s prioritou 1 je přednostně ohříván dokud nedosáhne maximální (požadované) teploty nebo rozdíl teplot T0 a teploty spotřebiče nepoklesne pod nastavenou diferenci. Pak probíhá automatický provoz u spotřebiče s prioritou 0. Pokud nedojde do 50ti minut k dalšímu zapnutí spotřebiče s prioritou 1, pak regulátor vypne oba spotřebiče na dobu 10ti minut, aby odlehčil zdroj tepla.Poté probíhá regulace opět podle pravidel pro spotřebič s prioritou 1. Tím je zaručeno, že spotřebič s nižší prioritou, ale s velkou akumulací tepla (např. bazén), nestáhne odběr tepla z kolektoru jen pro sebe.

Prioritu 1 může mít jen jeden ze spotřebičů. Pokud chcete prioritu 1 zařadit druhému spotřebiči, pak stačí změnu provést jen u jednoho a u druhého to provede obslužný program automaticky.

Popis regulace pro variantu s jedním oběhovým čerpadlem a přestavitelným elektroventilem

Teplotní snímač T0 měří teplotu zdroje tepla (např. slunečního kolektoru). Snímače T1,T2 měří teplotu v regulovaných tepelných spotřebičích SP1, SP2. Pokud je zvolen automatický provoz, pak se regulátor chová jako diferenční.

AUTOMATICKÝ PROVOZ - v této variantě se nemohou ohřívat tepelné spotřebiče souběžně, ale postupně je ohříván vždy spotřebič podle nastavených priorit. (výrobcem je nastaveno P=0 pro SP1 a P=1 pro SP2) Nastavení priorit může obsluha změnit.

Zvýší-li se teplota T0 ve zdroji tepla o nastavenou diferenci nad teplotu T1 (T2), pak zapne oběhové čerpadlo a spotřebič SP1(SP2) se začne ohřívat. Ohřev probíhá do doby než SP1 (SP2) dosáhne maximální (požadované) teploty nebo do té doby, kdy rozdíl teploty T0 a teploty T1(T2) poklesne pod nastavenou teplotní diferenci.

Regulace teploty na rozhraní těchto stavů pak probíhá ještě podle teplotního driftu, který je pevně naprogramován na 1°C a jehož úkolem je zabránit rozkmitání regulované soustavy.

Regulace má dvě úrovně priorit (0,1). Úroveň 1 je nejvyšší priorita. Oba spotřebiče nemohou mít stejnou úroveň.

Spotřebič s prioritou 1 je přednostně ohříván dokud nedosáhne maximální (požadované) teploty nebo rozdíl teplot T0 a teploty spotřebiče nepoklesne pod nastavenou diferenci. Pak probíhá automatický provoz u spotřebiče s prioritou 0. Pokud nedojde do 50ti minut k dalšímu zapnutí spotřebiče s prioritou 1, pak regulátor vypne oba spotřebiče na dobu 10ti minut, aby odlehčil zdroj tepla.Poté probíhá regulace opět podle pravidel pro spotřebič s prioritou 1. Tím je zaručeno, že spotřebič s nižší prioritou, ale s velkou akumulací tepla (např. bazén), nestáhne odběr tepla z kolektoru jen pro sebe.

Změna priorit se provede vzájemným prohozením úrovní. Například SP1 má P=0 a SP2 má P=1. Chceme-li, aby SP1 měl prioritu 1, stačí nastavit u SP1 P=1 (nebo u SP2 P=0).

Programem je ošetřeno i ruční ovládání. Zapne-li se například jeden spotřebič ručně (1), druhý se automaticky vypne, neboť v tomto systému nemohou být zapnuty oba současně. Zapne-li se pak tento spotřebič do automatického provozu, nastaví se druhý do stavu ve kterém byl před ručním zapnutím.

Nastavení u každého spotřebiče (obě varianty)

Nastavení po resetu

ovládání o=2 automatický provoz
max.teplota t=99°C
diference d=5°C
priorita u SP1 P=0
priorita u SP2 P=1
Elektronika Petrů - webové stránky. Copyright © Vladimír Vondruš, 2007-2011. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, copyright © Vladimír Vondruš 2006-2011. Kontakt na autora: blog, e-mail: mosra@centrum.cz.