ELEKTRONIKA PETRŮ

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 32

regulátor pro řízení elektrokotle

Snímač T0 měří teplotu vody na výstupu z elektrokotle.

Teplota se reguluje řazením topných těles spínaných kontakty SP1, SP2 a SP3.

Zobrazované teploty

Krátkým stiskem tlačítka q POSUV DISPLEJE lze zvolit zobrazení některé z teplot.

T0 - je skutečná teplota změřená připojeným teplotním čidlem v elektrokotli.

T1 - zobrazuje POŽADOVANOU TEPLOTU nastavenou uživatelem

T2 - zobrazuje teplotu, při které po nastaveném čase zapne topné těleso připojené na SP2 (při poklesu T0 pod T2). Kontakt SP2 se rozepne po zvýšení T0 nad T2.

T3 - zobrazuje teplotu, při které po nastaveném čase zapne topné těleso připojené na SP3 (při poklesu T0 pod T3). Relé SP3 se rozepne při zvýšení T0 nad T3.

Elektronika Petrů - webové stránky. Copyright © Vladimír Vondruš, 2007-2011. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, copyright © Vladimír Vondruš 2006-2011. Kontakt na autora: blog, e-mail: mosra@centrum.cz.