ELEKTRONIKA PETRŮ

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 34

diferenční regulátor teploty pro tři tepelné spotřebiče

Regulátor má program pro dvě varianty ovládání topného systému:

Montážní firma si podle zvolené varianty nastaví (před uvedením do provozu) v regulátoru propojku a tím je výběr regulace proveden.

Popis regulace pro variantu se třemi oběhovými čerpadly

Teplotní snímač T0 měří teplotu zdroje tepla (např. slunečního kolektoru). Snímače T1,T2,T3 měří teplotu v regulovaných tepelných spotřebičích SP1, SP2,SP3. Pokud je zvolen automatický provoz, pak se regulátor chová jako diferenční.

Automatický provoz bez priorit

Zvýší-li se teplota T0 ve zdroji tepla o nastavenou diferenci nad teplotu T1 (T2,T3), pak zapne oběhové čerpadlo a spotřebič SP1(SP2,SP3) se začne ohřívat. Ohřev probíhá do doby než SP1 (SP2,SP3) dosáhne maximální (požadované) teploty nebo do té doby, kdy rozdíl teploty T0 a teploty T1(T2,T3) poklesne pod nastavenou teplotní diferenci.

Regulace teploty na rozhraní těchto stavů pak probíhá ještě podle teplotního driftu, který je pevně naprogramován na 1°C a jehož úkolem je zabránit rozkmitání regulované soustavy.

Automatický provoz s prioritou (jeden spotřebič má P=1)

Spotřebič s prioritou 1 je přednostně ohříván dokud nedosáhne maximální (požadované) teploty nebo rozdíl teplot T0 a teploty spotřebiče nepoklesne pod nastavenou diferenci. Pak probíhá automatický provoz u spotřebiče s prioritou 0. Pokud nedojde do 50ti minut k dalšímu zapnutí spotřebiče s prioritou 1, pak regulátor vypne oba spotřebiče na dobu 10ti minut, aby odlehčil zdroj tepla.Poté probíhá regulace opět podle pravidel pro spotřebič s prioritou 1. Tím je zaručeno, že spotřebič s nižší prioritou, ale s velkou akumulací tepla (např. bazén), nestáhne odběr tepla z kolektoru jen pro sebe.

Prioritu 1 může mít jen jeden ze spotřebičů. Pokud chcete prioritu 1 zařadit druhému spotřebiči, pak stačí změnu provést jen u jednoho a u druhého to provede obslužný program automaticky.

Popis regulace pro variantu s jedním oběhovým čerpadlem a dvěma přestavitelnými elektroventily

Teplotní snímač T0 měří teplotu zdroje tepla (např. slunečního kolektoru). Snímače T1,T2,T3 měří teplotu v regulovaných tepelných spotřebičích SP1, SP2,SP3. Pokud je zvolen automatický provoz, pak se regulátor chová jako diferenční.

AUTOMATICKÝ PROVOZ - v této variantě se nemohou ohřívat tepelné spotřebiče souběžně, ale postupně je ohříván vždy spotřebič podle nastavených priorit (od výrobce nastaveno SP1 - P=0; SP2 - P=1; SP3 - P=2).

Zvýší-li se teplota T0 ve zdroji tepla o nastavenou diferenci nad teplotu T1 (T2,T3), pak zapne oběhové čerpadlo a spotřebič SP1(SP2,SP3) se začne ohřívat. Ohřev probíhá do doby než SP1 (SP2,SP3) dosáhne maximální (požadované) teploty nebo do té doby, kdy rozdíl teploty T0 a teploty T1(T2,T3) poklesne pod nastavenou teplotní diferenci.

Regulace teploty na rozhraní těchto stavů pak probíhá ještě podle teplotního driftu, který je pevně naprogramován na 1°C a jehož úkolem je zabránit rozkmitání regulované soustavy.

Regulace má tři úrovně priorit (0,1,2). Úroveň 2 je nejvyšší priorita. Dva spotřebiče nemohou mít stejnou úroveň.

Spotřebič s prioritou 2 je přednostně ohříván dokud nedosáhne maximální (požadované) teploty nebo rozdíl teplot T0 a teploty spotřebiče nepoklesne pod nastavenou diferenci. Pak probíhá automatický provoz u spotřebiče s prioritou 1(0). Pokud nedojde do 50ti minut k dalšímu zapnutí spotřebiče s prioritou 2, pak regulátor vypne všechny spotřebiče na dobu 10ti minut, aby odlehčil zdroj tepla.Poté probíhá regulace opět podle pravidel pro spotřebič s prioritou 2. Tím je zaručeno, že spotřebič s nižší prioritou, ale s velkou akumulací tepla (např. bazén), nestáhne odběr tepla z kolektoru jen pro sebe.

Změna priorit se provede vzájemným prohozením úrovní. Například SP1 má P=0 a SP3 má P=1. Chceme-li, aby SP1 měl prioritu 1, stačí nastavit u SP1 P=1 (nebo u SP3 P=0).

Programem je ošetřeno i ruční ovládání. Zapne-li se například jeden spotřebič ručně (1), druhý se automaticky vypne, neboť v tomto systému nemohou být zapnuty současně. Zapne-li pak tento spotřebič do automatického provozu, nastaví se ostatní do stavu ve kterém byl před ručním zapnutím.

Nastavení u každého spotřebiče (obě varianty)

Nastavení po resetu

ovládání o=2 automatický provoz
max.teplota t=99°C
diference d=5°C
priorita u SP1 P=0
priorita u SP2 P=1
priorita u SP3 P=3
Elektronika Petrů - webové stránky. Copyright © Vladimír Vondruš, 2007-2011. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, copyright © Vladimír Vondruš 2006-2011. Kontakt na autora: blog, e-mail: mosra@centrum.cz.