ELEKTRONIKA PETRŮ

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 34T3

tři samostatné termostaty

Popis regulace

Verze 34T3 obsahuje tři samostatné termostaty.

Teplotní snímač T0 slouží k přídavnému měření teploty a regulaci neovlivňuje.

Spínací kontakty SP1(SP2 ,SP3) jsou sepnuté dokud teplota T1(T2,T3)nedosáhne maximální teploty. SpínačSP1(SP2,SP3) se opět sepne až po poklesu teploty T1(T2,T3) o nastavenou diferenci (tj. t maximální-diference).

Při závadě teplotního snímače nebo poruše vedení k němu, zelená LED rychle bliká a pokud má být právě zobrazena tato teplota, tak se na displeji zobrazí 00(na rozdíl od zobrazení teploty 0°C, kdy svítí jen jedna nula).

Při poruše teplotního snímače je příslušný spínací kontakt rozepnutý.

Regulace pracuje s desetinami °C, ale protože údaj o teplotě má jen informativní chrarakter, je teplota zobrazovaná displejem zaokrouhlena na celé °C.

Elektronika Petrů - webové stránky. Copyright © Vladimír Vondruš, 2007-2011. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, copyright © Vladimír Vondruš 2006-2011. Kontakt na autora: blog, e-mail: mosra@centrum.cz.