ELEKTRONIKA PETRŮ

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 33aku

regulátor pro řízení kotlového okruhu a nabíjení akumulační nádrže

Popis regulace a nastavení

Teplotní snímač T0 měří teplotu topné vody na výstupu z kotle. Když teplota stoupne na nastavenou hodnotu, tak se zapne oběhové čerpadlo č1. Pro spínání čerpadla je zavedena diference, která se nastavuje v servisním menu. Teplotní snímač T1 měří teplotu na vratné vodě do kotle. Regulátor vyhodnotí T1 vůči požadované teplotě a provádí akční zásah do +(pro zvýšení T1) sepne SP2 a servo otvírá nebo do - (pro snížení T1) sepne SP3 a servo začne zavírat.

Pásmo proporcionality a délka akčního zásahu se nastavuje v servisním menu a není přístupné uživateli.

Uživatel může nastavit požadované teploty (T0) pro zapnutí oběhového čerpadla -nižší hodnotu a (T1) požadovaná teplota vratné vody do kotle -vyšší hodnotu.

Teplota T2 a T3 měří teplotu v horní a v dolní části akumulační nádrže.

Elektronika Petrů - webové stránky. Copyright © Vladimír Vondruš, 2007-2011. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, copyright © Vladimír Vondruš 2006-2011. Kontakt na autora: blog, e-mail: mosra@centrum.cz.