ELEKTRONIKA PETRŮ

Digitální regulátor teploty DRT20 verze 33

PID regulátor pro temperování primárního okruhu kotlů

Popis regulace a nastavení

Teplotní snímač T0 měří teplotu topné vody na výstupu z kotle. Čidlo T1 snímá teplotu vody v bojleru, T2 měří teplotu vratné vody do kotle. Spínač SP1 ovládá čerpadlo bojleru, spínač SP2, SP3 řídí směšovač.

Přístroj obsahuje diferenční regulátor (T0,T1 a SP1) a regulátor PID (T2 a SP2, SP3).

Při automatickém provozu ohřevu TUV (diferenční regulátor) platí:

Zvýší-li se teplota topné vody na výstupu z kotle o nastavenou diferenci nad teplotu T1 v bojleru, pak zapne oběhové čerpadlo SP1 a TUV se začne ohřívat. Ohřev probíhá do doby než teplota vody v bojleru dosáhne maximální tedy požadované teploty nebo do té doby, kdy rozdíl teploty T0 a T1 poklesne pod nastavenou diferenci. Ohřev vody v TUV bude rovněž ukončen (SP1 vypne), dojde-li k poklesu vratné vody T2 pod nastavenou hodnotu. Regulace teploty na rozhraní těchto stavů pak probíhá ještě podle teplotního driftu, který je pevně naprogramován na 1°C a jehož úkolem je zabránit rozkmitání regulované soustavy.

PID regulátor (při nastavení v automatickém provozu) má tendenci udržovat teplotu topné vody v primárním okruhu tak, aby T2 neklesla pod nastavenou hodnotu a omezil se vznik nízkoteplotní koroze.

Teplotu T2 lze nastavit v rozmezí 45 až 80°C.

V pásmu proporcionality A, které lze nastavovat od 5 do 29 °C (krok je 2°C) , pak regulátor provádí akční zásah s krokem 2 sekundy.

Havarijní stav - zvýší-li se teplota T0 vlivem zvýšeného výkonu kotle nebo nižšího odběru tepla nad 85°C, vyřadí se automatická regulace dif. i PID a bez ohledu na dosažení pořadované teploty T1 v bojleru sepne SP1 a uvede do provozu oběhové čerpadlo Č1. Tento stav trvá do poklesu T0 pod 85°C.

Elektronika Petrů - webové stránky. Copyright © Vladimír Vondruš, 2007-2011. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, copyright © Vladimír Vondruš 2006-2011. Kontakt na autora: blog, e-mail: mosra@centrum.cz.