ELEKTRONIKA PETRŮ

Digitální regulátor teploty DRT23

základní popis

DRT23 dodáváme v těchto programových verzích

Digitální regulátor teploty DRT23 verze 08 - měření teplot

Digitální regulátor teploty DRT23 verze 12, 23, 34 - regulátory pro solární systémy

Digitální regulátor teploty DRT23 verze 22ok - řízení rozmrazování okapových žlabů

Digitální regulátor teploty DRT23 verze 41 - regulátor pro řízení kotlů na pevná paliva s ventilátorem

Digitální regulátor teploty DRT23 verze 42 - regulátor pro řízení elektrokotle

Digitální regulátor teploty DRT23 verze 43 - regulátor pro řízení elektr. vytápění po telefonu nebo GSM bráně

Digitální regulátor teploty DRT23 verze 44T4 - čtyřnásobný termostat

Digitální regulátor teploty DRT23 verze 46ak - regulátor pro řízení nabíjení akumulačních nádrží

Digitální regulátor teploty DRT23 verze EKVI - regulátor teploty pro ekvitermní regulaci

Jsme připraveni vytvořit podle Vašich požadavků nové programové verze.

Základní charakteristika

Přístroj k regulování solárních a ostatních topných systémů v rozsahu teplot -30 °C až +120°C.

Funkce regulátoru je dána programovou verzí.

Je konstruován k montáži do rozvodnice na lištu DIN, zabírá šířku pěti modulů.

Rozvody od teplotních snímačů k regulátoru musí být provedeny stíněnými kabely - doporučujeme kabely SYKFY 2x2x0,5. Maximální délka kabelu od čidla musí být do 50m.

Pracovní prostředí a skladovací podmínky

Třída ochrany: spotřebič třídy II.

Montáž jen ve vnitřních prostorách s teplotou +5°C až 40°C. Vlhkost vzduchu max. 80% při teplotě 30°C. Stupeň znečistění 1.

Popis ovládání

SVÍTIVKA označená SP1,2,3,4 - indikuje stav sepnutí relé (LED svítí- relé je zapnuté).

ZELENÉ SVÍTIVKY označené jako TR, T0 až T6 indikují:

TLAČÍTKO q (vlevo dole) má dvě funkce:

TLAČÍTKA 5 a 6 (vedle displeje)nemají v základním stavu regulátoru žádnou funkci.

V režimu NASTAVENÍ REGULÁTORU slouží ke změně nastavovaných hodnot:

PŘEPÍNAČ REŽIMŮ má tři polohy a slouží k výběru přednastavených hodnot (uživatelských i servisních). V nastavení regulátoru se pro každou polohu přepínače (A,B,C)naprogramují požadované hodnoty jejichž funkce se zapíše na dodávanou samolepku - např. A=LETNÍ PROVOZ; B=ZIMNÍ PROVOZ; C=JARO,PODZIM. Uživatel pak jen přestaví přepínač do požadovaného režimu aniž by vstoupil do programování.

Regulace pracuje s desetinami °C, ale protože údaj o teplotě má jen informativní charakter, je teplota, zobrazovaná displejem, zaokrouhlena na celé °C.

Servisní funkce

U každé programové verze je řada servisních funkcí, které jsou přístupné jen po správném zadání servisního kódu(u těchto regulátorů je to posloupnost stisknutí tlačítek). Kód a možnosti servisního nastavení jsou uvedeny v NÁVODU NA MONTÁŽ.

Možnosti nastavení uživatelem jsou popsány v NÁVODU PRO UŽIVATELE.

S každých přístrojem pro dodávanou verzi obdržíte:

Záruka 36 měsíců od data ve výrobním čísle (za dodržení podmínek uvedených v POKYNECH PRO MONTÁŽ)

Elektronika Petrů - webové stránky. Copyright © Vladimír Vondruš, 2007-2011. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, copyright © Vladimír Vondruš 2006-2011. Kontakt na autora: blog, e-mail: mosra@centrum.cz.