ELEKTRONIKA PETRŮ

Digitální regulátor teploty DRT23 verze 46ak

regulátor pro řízení nabíjení akumulačních nádrží

Popis regulace

Regulátor DRT23 ve verzi 46ak je určen k řízení nabití akumulační nádrže podle venkovní teploty. Jeho použitím dojde ke snížení tepelných ztrát.

Přímka závislosti průměrné teploty v akumulační nádrži na venkovní teplotě se nastavuje jen zadáním dvou údajů (v režimu NASTAVENÍ u LED T0) a to HORNÍ BOD, kde se nastaví teplota aku.nádrže při venkovní teplotě -20°C a DOLNÍ BOD-teplota vody při venkovní teplotě +20°C.

Přístroj pak k okamžité venkovní teplotě vypočítá(podle nastavených bodů) požadovanou teplotu průměrné teploty v akumulační nádrži. Po sepnutí relé od HDO, je-li průměrná teplota vody nižší než teplota požadovaná, začnou zapínat topná tělesa po 10 sekundových intervalech. Spínače SP jsou sepnuty do ohřevu nádrže na hodnotu 100% nebo do vypnutí HDO.

Kontakt relé SP4 má od tří předešlých odlišnou funkci. Jeho přepínací kontakt může volit sadu topných těles podle aktuální venkovní teploty. Například řadit horní či dolní tělesa. Nastavení se provede u LED T0 v -PŘEP.SAD TOPNÝCH TĚLES.

Zadává se venkovní teplota, při které dojde k přepnutí SP4. Když tento parametr nastavíte na 20°C a více, pak má SP4 stejnou funkci jako SP1,2 a 3 a může se připojit čtvrté těleso.

Průměrná teplota v nádrži se vypočítává z teplot zapojených teplotních snímačů. Tedy 1 až 5.

Elektronika Petrů - webové stránky. Copyright © Vladimír Vondruš, 2007-2011. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, copyright © Vladimír Vondruš 2006-2011. Kontakt na autora: blog, e-mail: mosra@centrum.cz.