ELEKTRONIKA PETRŮ

Digitální regulátor teploty DRT23 verze 22ok

řízení rozmrazování okapových žlabů

Popis regulace

Základním cílem automatické regulace je snížení nákladů za el. energii při rozmrazování okapových žlabů. Pokud jsou osazeny snímače neprůchodnosti žlabů S1(S2), pak provoz probíhá celoročně zcela automaticky. V případě, že tyto snímače namontovány nejsou, je třeba, aby obsluha zapnula hlavní jistič ohřevu až po prvním napadání asi 5 až 10 cm vrstvy sněhu a po roztání sněhu jistič vypnula. Základní filozofií regulace je, že má smysl zapnout rozmrazování žlabů pouze v určitém rozmezí teplot. Většinou se uvádí od +3°C do -2°C. Pokud jsou venkovní teploty vyšší než horní mez, pak tání sněhu probíhá samovolně a zamrznutí žlabu nehrozí a pokud je teplota pod dolním bodem, pak nedochází k odtávání sněhu a voda z okapů se stejně neodvádí. Rozmezí teplot se nastavuje v SERVISNÍM NASTAVENI a je možné volit pro horní bod +1 až +10°C a pro dolní bod -1 až -10°C.

Nastavení teplotního rozmezí závisí především na tepelné izolaci střechy budovy. Čím méně je střecha (stropy) izolovaná, tím více dochází k odtávání sněhu na střeše při nižších venkovních teplotách a proto je třeba dolní bod teplotního rozsahu posunout až na -5°C. Při velmi dobré izolaci stačí nastavit -2°C.

Rozsah teplot také závisí na orientaci okapových žlabů. Pro jižní strany budovy je vhodné nastavit vyšší rozsah teplot než u severních stran.

Dalším vlivem je nadmořská výška. Nad 600m se doporučuje provoz trvalý ve zvoleném teplotním rozmezí bez cyklování. Pro nadmořské výšky nižší je možné zařadit cyklické rozmrazování.

Pro snadnou změnu přednastavených hodnot slouží přepínač REŽIMŮ. Montážní firma nastaví přednastavení pro různé polohy přepínače a zapíše je na samolepku (např. tuhá zima, jarní provoz atd.)

Elektronika Petrů - webové stránky. Copyright © Vladimír Vondruš, 2007-2011. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, copyright © Vladimír Vondruš 2006-2011. Kontakt na autora: blog, e-mail: mosra@centrum.cz.