ELEKTRONIKA PETRŮ

Digitální regulátor teploty DRT23 verze 41

regulátor pro řízení kotlů na pevná paliva s ventilátorem

Popis regulace

Po zatopení v kotli a zapnutí regulátoru začne běžet ventilátor. Čerpadlo topné vody je vypnuté. Po zvýšení teploty nad nastavenou hodnotu začne běžet čerpadlo topné vody a regulátor začne pracovat podle nastaveného režimu. Teplota vody v kotli je udržována v závislosti na venkovní teplotě podle nastavené křivky a reguluje se řízením otáček ventilátoru.

Teplota v referenční místnosti se udržuje na požadované teplotě ovládáním oběhového čerpadla topné vody. Při poklesu teploty vody v kotli pod hodnotu požadovanou o nastavenou diferenci (2 až 15°C) sepne SP1, které signalizuje vyhoření paliva. Signalizace může být zavedena na stanoviště obsluhy.

Požaduje-li odběratel řízení útlumu teploty v určitých časových pásmech stačí vedle regulátoru na DIN lištu přidat časový spínač.

Kontakty spínače se spojí se svorkou + a S1. V době regulace na sníženou teplotu v bytě musí být svorka + a S1 spojená.

Regulátor je možné doplnit prostorovým regulátorem TERMO99, který umožňuje nastavení požadované teploty v bytě otočným ukazatelem.

Uživatel nastavuje jen požadovanou teplotu v bytě. Ostatní parametry nastaví montážní firma.

Elektronika Petrů - webové stránky. Copyright © Vladimír Vondruš, 2007-2011. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, copyright © Vladimír Vondruš 2006-2011. Kontakt na autora: blog, e-mail: mosra@centrum.cz.