ELEKTRONIKA PETRŮ

Digitální regulátor teploty DRT23 verze 44T4

čtyřnásobný termostat

Červené LED SP1 až SP4 indikují stav sepnutí výstupních relé.

U jednotlivých termostatů lze nastavit požadovanou teplotu, diferenci a inverzi výstupních relé.

Elektronika Petrů - webové stránky. Copyright © Vladimír Vondruš, 2007-2011. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, copyright © Vladimír Vondruš 2006-2011. Kontakt na autora: blog, e-mail: mosra@centrum.cz.