ELEKTRONIKA PETRŮ

Digitální regulátor teploty DRT23 verze EKVI

regulátor teploty pro ekvitermní regulaci

Popis regulace

Regulátor vypočítává podle nastavené závislosti dané HORNÍM a DOLNÍM BODEM viz. graf. teplotu topné vody při aktuální venkovní teplotě. Pomocí servopohonu směšovače se zásahy do +MIX nebo -MIX snaží udržet skutečnou teplotu topné vody za směšovačem na teplotě požadované.

Křivka teplotní závislosti musí být přitom mírně nadsazena nad skutečnou potřebou. Doregulování na aktuální požadovanou teplotu v bytě TBP se provádí vypínáním čerpadla topné vody.

Vedle základních parametrů:

V servisním menu lze nastavit:

Na displeji lze volit zobrazení změřených teplot:

a dále:

PROVOZNÍ HLÁŠENÍ - zobrazuje z jakého důvodu byla regulace odstavena (MIX zavřen a čerpadlo vypnuté). Důvodů pro odstavení je sedm.

Grafické znázornění požadované teploty vody v závislosti na venkovní teplotě

Elektronika Petrů - webové stránky. Copyright © Vladimír Vondruš, 2007-2011. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, copyright © Vladimír Vondruš 2006-2011. Kontakt na autora: blog, e-mail: mosra@centrum.cz.