ELEKTRONIKA PETRŮ

Digitální regulátor teploty DRT23 verze 42

regulátor pro řízení elektrokotle

Popis regulace

Na výstupu teplé vody z elektrokotle jsou upevněny snímače TS a TH. Je možné použít jeden snímač a vstupy TS a TH propojit.

Regulace se provádí postupným řazením topných těles. Tělesa se musí spínat přes stykače z výstupních kontaktů regulátoru SP1, SP2, SP3.

Kontakt SP4 regulátoru slouží jako termostat, který při překročení teploty nad nastavenou hodnotu rozepne.

Zobrazované teploty

Krátkým stiskem tlačítka q POSUV DISPLEJE lze zvolit zobrazení některé z teplot.

Elektronika Petrů - webové stránky. Copyright © Vladimír Vondruš, 2007-2011. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, copyright © Vladimír Vondruš 2006-2011. Kontakt na autora: blog, e-mail: mosra@centrum.cz.