ELEKTRONIKA PETRŮ

Digitální regulátor teploty DRT23 verze 43

regulátor pro řízení elektr. vytápění po telefonu nebo GSM bráně

Popis regulace

Je určen pro regulaci teploty, hlavně v rekreačních objektech nebo v objektech, kde se vyžaduje dálkové přepnutí na plné temperování nebo útlumové temperování, pomocí pevného telefonu nebo GSM brány.

Čidlo T1 snímá teplotu v referenční místnosti a reguluje ji podle nastavené požadované teploty pro plné temperování nebo útlum.

Místo teplotního snímače T1 a nastavování požadované teploty pro plné temperování na regulátoru DRT23 lze nastavovat teplotu na prostorovém regulátoru TERMO 99 v bytě.

Regulátor má dva vstupy A a B pro přepnutí na útlumový režim (nebo na úplné vypnutí). Vstupy A a B lze využít pro různé kombinace teplot při útlumovém temperování nebo lze vstupem A řídit přechod do útlumového režimu vytápění a vstupem B ovládat zapnutí bojleru (viz příklad zapojení).

Teplota pro útlum se nastavuje na DRT23 v rozmezí 0 až 20°C.

Pro ovládání po pevné telefonní lince používáme komunikátor PARAVOX. Pro ovládání přes GSM používáme GSM bránu AGATHA, která má zálohování akumulátorem pro případ výpadku proudu.

Oba komunikátory mají dvoukanálový výstup pro ovládání útlumů a vstupy pro přenos havarijních hlášení (např. o dlouhodobém výpadku proudu - déle než 8 hodin nebo o poklesu teploty pod nastavenou hodnotu).

Elektronika Petrů - webové stránky. Copyright © Vladimír Vondruš, 2007-2011. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, copyright © Vladimír Vondruš 2006-2011. Kontakt na autora: blog, e-mail: mosra@centrum.cz.